esy2

FORMALNOŚCI

Nasz zakład powstał z ideą świadczenia usług w pełnym zakresie spełniających wszystkie wymogi związane z branżą pogrzebową.

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt z nas nie jest i nie będzie wystarczająco przygotowany. Dlatego pragniemy wyjaśnić Państwu wszelkie formalności związane z odejściem bliskiej nam osoby poprzez zamieszczenie poniższych porad.

  • Jeżeli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub godzinach nocnych, należy powiadomić pogotowie pod numerem 999 lub 112 (z telefonu komórkowego )
  • Jeżeli zgon nie nastąpił w domu lecz innym miejscu – szpitalu, domu opieki, hospicjum, to kartę zgonu wystawia dana placówka
  • Kolejnym krokiem jest wybranie zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało do miejsca, w którym oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową

 

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności pogrzebowych

  • Karta zgonu – dokument wypisany przez lekarza.
  • Akt zgonu – dokument wydawany przez USC na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej. Akt wydawany jest niezależnie od miejsca zamieszkania, we właściwym USC, w pobliżu miejsca nastąpienia zgonu.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka ( lub osoby zlecającej ceremonię )
  • Akt urodzenia ( w przypadku osób małoletnich i noworodków )
  • Ostatni odcinek emerytury lub renty / legitymacja emeryta rencisty ( zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe )
  • W przypadku braku ubezpieczenia osoby zmarłej, potrzebna jest informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej pogrzeb

Jeżeli do organizacji pogrzebu wybierzecie Państwo naszą firmę, to gwarantujemy, że zajmiemy się załatwieniem wszystkich kłopotliwych formalności i spraw urzędowych. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do naszego zakładu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Na wspólnym spotkaniu omówimy wszystkie szczegóły związane z ceremonią pogrzebową.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje on w razie śmierci. Jego kwota wynosi od marca 2011 roku 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie bądź instytucji, która pokrywa koszty pogrzebu. Może być to pracodawca, dom opieki społecznej, gmina. Dla wygody formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku, mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.

es11

kompleksowe usługi pogrzebowe